Stelaże do biurek narożnych

  CR2  

C-1 bis

Stelaże C-1 posiadają tłoczone, stalowe stopy dolne, przykręcane do elementów pionowych wykonanych z rur Ø45 i 38 mm. Mogą służyć jako podstawy biurek prostych i kątowych.
Elementami łączącymi nogi jest płyta meblowa, lub belka wykonana jako kanał kablowy BK. Noga lewa i prawa stanowią komplet stelaża C-1, wraz z kątownikami do mocowania płyt. Belki do biurek prostych sprzedawane są oddzielnie.

RYSUNEK TECHNICZNY

C1  
 
STOPKA DO POZIOMOWANIA

C1

OZNACZENIA:
C-1 bis – stelaż biurka kątowego przystosowany do łączenia płytą
C-1/BK bis – stelaż biurka kątowego przystosowany do łączenia belką BK

  CR2
 
CR2
 

C-2 bis

Stelaż C-2 posiada stopę dolną z kształtowych elementów stalowych zakończonych stopkami do poziomowania. Element pionowy wykonany z rury o średnicy 70 mm. C-2 może służyć jako podstawa biurka prostego, kątowego lub stołu konferencyjnego. Przystosowany do łączenia nóg belką BW lub belką BK spełniającą funkcję kanału kablowego. Belki BW i BK do biurek prostych i stołów sprzedawane są oddzielnie.

RYSUNEK TECHNICZNY

C2    
 
KANAŁ KABLOWY PIONOWY KPI
 
SPOSÓB ŁĄCZENIA
BELKI BW ZE STELAŻEM

C2

Stelaż C-2 bis przeznaczony do biurek kątowych w komplecie posiada dodatkowo
nogę rurową NR -60 bis przystosowaną do mocowania belki BK oraz dwóch belek BK,
których długość dobrana jest w-g tabeli belek.

OZNACZENIA:
C-2/BK bis – stelaż biurka kątowego łączony belkami BK

  C3
 
C3
 

C-3 bis

Stelaż C-3 posiada giętą – stalową stopę dolną zakończoną stopkami do poziomowania. Element pionowy stanowi profil kwadratowy 70x70 mm. C-3 może służyć jako podstawa biurka prostego, kątowego lub stołu konferencyjnego. Przystosowany do łączenia nóg belką BW lub belką BK spełniającą funkcję kanału kablowego. Belki BW i BK do biurek prostych
sprzedawane są oddzielnie.

RYSUNEK TECHNICZNY

C3    
 
KANAŁ KABLOWY PIONOWY KPI
 
SPOSÓB ŁĄCZENIA
BELKI BW ZE STELAŻEM

C2

Stelaż C-3 bis przeznaczony do biurek kątowych, w komplecie posiada dodatkowo
nogę NR -50x50 BK oraz dwie belki BK, których długość dobrana jest w-g tabeli belek.

OZNACZENIA:
C-3/BK bis – stelaż do biurka kątowego łączony belkami BK

  SLN
 
SLN
 

SLN bis

Stelaże SLN stosowane są do biurek prostych i kątowych. Łączenie nóg płytą meblową, belką usztywniającą BU lub belką wykonaną jako kanał kablowy BK.
Posiadają stopki umożliwiające poziomowanie i kanał kablowy wewnątrz elementu pionowego. Belki do biurek prostych sprzedawane są oddzielnie.

RYSUNEK TECHNICZNY

SLN    
 
SPOSÓB ŁĄCZENIA
KANAŁU BK ZE STELAŻEM
 
SPOSÓB ŁĄCZENIA
BELKI BW ZE STELAŻEM
 
POŁĄCZENIE BELEK
W BIURKU KĄTOWYM

OZNACZENIA:
SLN -BU bis – stelaże do biurek kątowych łączone belkami BU
SLN -BK bis – stelaże do biurek kątowych łączone belkami BK
SLN bis – stelaże do biurek kątowych łączone płytą meblową

SLS

Stelaże z oznaczeniem „bis” dostarczane są w komplecie z nogą rurową NR -60 bis
oraz belkami BU lub kanałami BK dobranymi wg tabeli.

  SLS
 
SLS
 

SLS bis

Stelaże SLS stosowane są do biurek prostych i kątowych. Łączenie nóg płytą meblową, belką usztywniającą BU lub belką wykonaną jako kanał kablowy BK.
Posiadają stopki umożliwiające poziomowanie i kanał kablowy wewnątrz elementu pionowego. Belki do biurek prostych sprzedawane są oddzielnie.

RYSUNEK TECHNICZNY

SLN    
 
SPOSÓB ŁĄCZENIA
KANAŁU BK ZE STELAŻEM
 
SPOSÓB ŁĄCZENIA
BELKI BW ZE STELAŻEM
 
POŁĄCZENIE BELEK
W BIURKU KĄTOWYM
SLS

OZNACZENIA:
SLS-BU bis – stelaże do biurek kątowych łączone belkami BU
SLS-BK bis – stelaże do biurek kątowych łączone belkami BK
SLS bis – stelaże do biurek kątowych łączone płytą meblową

  OMEGA
 
OMEGA
 

OMEGA bis

Stelaż OMEGA posiada dolną stopę wykonaną z rur giętych, zakończoną stopkami do poziomowania. Wewnątrz elementu pionowego posiada kanał kablowy. Stosowane jako podstawy biurek prostych i kątowych. Przystosowane do łączenia płytą meblową, belkami usztywniającymi BU lub kanałem BK. Belki BU i kanał kablowy BK sprzedawane są oddzielnie.

RYSUNEK TECHNICZNY

OMEGA    
 
STOPKA DO POZIOMOWANIA
 
 
SPOSÓB ŁĄCZENIA
KANAŁU BK ZE STELAŻEM
 
SPOSÓB ŁĄCZENIA
BELKI BW ZE STELAŻEM

Stelaże OMEGA do biurek kątowych – z oznaczeniem „bis” posiadają w komplecie nogę rurową oraz belki BU lub BK dobrane w-g tabeli belek.

OZNACZENIA:
OMEGA-BU bis – stelaż do biurka kątowego łączony belkami usztywniającymi BU
OMEGA-BK bis – stelaż do biurka kątowego łączony kanałami BK
OMEGA bis – stelaż do biurka kątowego łączony płytą meblową

  SNU
 
SNU
 

SNU bis

Stelaże SNU przeznaczone są do biurek prostych i kątowych. Elementem łączącym nogi jest belka usztywniająca BU. Stały rozstaw rur przy podstawie. Posiadają przegubowe stopki umożliwiające poziomowanie. Przewody elektryczne można ułożyć w kanałach pionowym i poziomym. Belki BU do biurek prostych sprzedawane są oddzielnie.

RYSUNEK TECHNICZNY

SNU    
 
STOPA DO POZIOMOWANIA
 
SPOSÓB ŁĄCZENIA
BELKI BU ZE STELAŻEM
 
KANAŁ KABLOWY
POZIOMY KPO
 
KANAŁ KABLOWY
PIONOWY KPI

SNU

Stelaże z oznaczeniem „bis” do biurek kątowych dostarczane są w komplecie z nogą
rurową NR -60 bis i belkami BU dobranymi w-g tabeli.

OZNACZENIA:
SNU -BU bis – stelaże do biurek kątowych

  ALFA
 
ALFA
 

ALFA bis, DELTA bis

Stelaże ALFA, DELTA służą jako podpory biurek prostych i kątowych. Elementem łączącym jest płyta meblowa. ALFA i DELTA posiadają zewnętrzne elementy maskujące wykonane z blachy gładkiej /BG/ lub perforowanej /BP/. Posiadają wewnętrzne kanały kablowe i stopki do poziomowania. Stopy dolne mogą być wykonane w długościach: 700, 650 i 550 mm. W komplecie elementy mocujące płytę.

RYSUNEK TECHNICZNY

ALFA

ALFA

 
SPOSÓB ŁĄCZENIA
OSŁONY ZE STELAŻEM
 
KANAŁ KABLOWY
POZIOMY KPO
   

OZNACZENIA:
ALFA /BP-700/550 bis – stelaż biurka kątowego, wypełnienie perforowane, długość dolnych podpór 700 i 550 mm.

  S-1
 
S-1
 

S-1 bis, ST-1 bis

Stelaże S-1, ST-1 wykonane są z profili stalowych, elementy pionowe przystosowane do wypełnienia płytą meblową. Mocowanie płyty niewidoczne. Stelaż ST-1 BG posiada wypełnienie zewnętrzne z blachy gładkiej. Mają zastosowanie jako podpory biurek prostych i kątowych. Elementem łączącym nogi jest płyta meblowa. Stopy dolne o stałym wymiarze zakończone stopkami do poziomowania.
Kątowniki do mocowania płyty są dostarczane w komplecie. Stelaże S-1 dostarczane są bez wypełnienia z płyty.

RYSUNEK TECHNICZNY

S-1

 
SPOSÓB ŁĄCZENIA
OSŁONY ZE STELAŻEM
 
KANAŁ KABLOWY
POZIOMY KPO
 
KANAŁ KABLOWY
PIONOWY KPI
 
S-1

Stelaże z oznaczeniem „bis” do biurek kątowych, dostarczane są w komplecie z nogą rurową NR -60 bis, przystosowaną do mocowania płyty meblowej oraz elementami mocującymi.

OZNACZENIA:
S-1 bis, ST-1 bis, S-1 BG bis, ST-1 BG bis – stelaże do biurek kątowych

  KS
 
KS
 
KS
 

SKO

Stelaże KS i SKO mają nogi wykonane z rur stalowych o średnicy 50 lub 60 mm, stelaż KS 50x50 z profili stalowych o przekroju 50x50 mm, zakończone stopkami do poziomowania.
Nogi połączone są profilami prostokątnymi frezowanymi na końcach.
Stabilność konstrukcji zapewnia wzmocnienie rur i profili wewnątrz. Prosty montaż i estetyczne połączenie nóg z profilami.
Stelaże oznaczone symbolem SKO przeznaczone do biurek kątowych.

Uwaga. Na życzenie wykonujemy otwory w rurach do montażu osłony z płyty meblowej.
Elementy do montażu płyty w komplecie.

 
 
UCHWYT OSŁONY PO
 
OBEJMA Ø 60
DO MOCOWANIA PŁYTY
 
SPOSÓB ŁĄCZENIA
BELEK Z NOGĄ
 
STOPKA DO
POZIOMOWANIA
I REGULACJI WYSOKOŚCI
 
STOPA DO
POZIOMOWANIA
 
KANAŁ KABLOWY
POZIOMY KPO
 
KANAŁ KABLOWY
PIONOWY KPI
 

STELAŻE DO
BIUREK NAROŻNYCH

Paleta kolorów RAL Nawiąż współpracę Sklep ONLINE